строителство, строителен портал, строителен каталог, строителни фирми, строителна фирма, строителни продукти, проектанти, проектиране, архитект, архитекти, строителни машини, строителни материали, жилищно строителство, строителни услуги
Вход за потребители
Потребителско име:

Парола:


Забравена парола
Регистрация
Абонамент


Строителство
Архитектура, проектиране
Строителни материали
Оборудване, инструменти
Сухо строителство
Изолации
Настилки, облицовка
Врати, прозорци, щори
Ел. оборудване
ВиК
Отопление, вентилации
Озеленяване
Услуги
Мебели
Уреди, Осветление
Складове и магазини
Обзавеждане
Други


N:1 / 2012-04-20 - Община Две могили
Дата: 20 Април 2012
Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител/и за извършване на инженеринг по проект „Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа”, по Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 10000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г. Подробно описание на обекта на поръчката се съдържа в Технически спецификации, Книга II, Том II от документация за участие. Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове по прилагането му.
Търсене на фирма:sutrin.com
jako.bg
bgstroitelstvo.com/ad_prices.php


Партньори
Градински инструменти и аксесоари
Новините днес
Проектантско бюро "ЖАКО"
Спартак Пловдив
Фирмен каталог